Skolen har blitt godkjent for 150 elever

I november 2023 godkjente Udir Kongshaugens søknad om å utvide elevtallet til 150 elever. Det var med stor glede vi mottok godkjenningen.

Skolen har hatt en sterk vekst de siste årene. Vi opplever med denne godkjenningen at vi har en god ramme for å ivareta de familiene som har søkt barn til skolen samt nye søkere i årene fremover.