Velkommen til nytt skoleår!

Velkommen til et nytt skoleår på Kongshaugen. Mandag 21. august starter 106 elever i 1.-10. klasse opp med et nytt skoleår. Blant dem er det 18 spente førsteklassinger.

Det er den største klassen vi har hatt på Kongshaugen så langt. Denne høsten tar vi i bruk en flott brakkerigg som er levert av Expandia. Det har vært jobbet hardt hele våren og sommeren for at den skulle være klar til skolestart. Her skal 9.-10. klasse holde til sammen med sine lærere. Det blir spennende å ta fatt på et nytt år, og vi gleder oss til et godt samarbeide med både hjemmene og eksterne instanser og samarbeidspartnere. Vær med å be for skolen med elever, ansatte og alle som står rundt.

Konrad Fjell, rektor