Kontaktinformasjon

Daglig leder

Konrad Fjell er rektor ved Kongshaugen kristne grunnskole.
Mobil: 91 51 00 64
E-post: rektor@kongshaugen.com

Adresse:
Kongshaugen kristne grunnskole
Gamle Ravei 312
3270 Larvik

Telefonnummer til skolen: 33 50 00 70

Org. nr.: 915 170 064

Skolestyre

Per Bergene Holm (leder), mob: 99 50 90 60, e-post: pbholm@online.no

Ny nestleder er ikke konstitutert på nåværende tidspunkt.

John Egil Brennsæter (medlem)

Bjarne Gjuvsland (medlem)

Kristian Fjære (medlem)

Mathias Mangelrød (medlem)

Lars Fredrik Ellingsen (1. varamann)