Skidag

Torsdag 15. februar ble det gjennomført skidag for hele skolen. I forkant var det knyttet spenning til om vi fikk gjennomført skidagen, da det ble meldt store mengder nedbør i form av regn.

Les videre »

Nytt inntaksreglement

Det er nå mulig å åpne inntaksreglementet noe opp pga. at skolen har blitt godkjent for 150 elever. Skolestyret vedtok i sitt møte 11. desember 2023 en endring i inntaksreglementet. Denne endringen trådte i kraft 1. januar 2024.

Les videre »

Velkommen til nytt skoleår!

Velkommen til et nytt skoleår på Kongshaugen. Mandag 21. august starter 106 elever i 1.-10. klasse opp med et nytt skoleår. Blant dem er det 18 spente førsteklassinger.

Les videre »

Skidag

Torsdag 15. februar ble det gjennomført skidag for hele skolen. I forkant var det knyttet spenning til om vi fikk gjennomført skidagen, da det ble meldt store mengder nedbør i form av regn.

Les videre »

Nytt inntaksreglement

Det er nå mulig å åpne inntaksreglementet noe opp pga. at skolen har blitt godkjent for 150 elever. Skolestyret vedtok i sitt møte 11. desember 2023 en endring i inntaksreglementet. Denne endringen trådte i kraft 1. januar 2024.

Les videre »

Velkommen til nytt skoleår!

Velkommen til et nytt skoleår på Kongshaugen. Mandag 21. august starter 106 elever i 1.-10. klasse opp med et nytt skoleår. Blant dem er det 18 spente førsteklassinger.

Les videre »