Siste nytt

5. – 6. klasse på besøk i Hedrum kirke

Like ved Kongshaugen ligger en nasjonal skatt – Hedrum. Kallenavnet «Katedralen i åkeren» sier noe om at kirken har hatt en sentral plass i bondesamfunnene, som har livnært seg i den fruktbare Lågen-dalen i århundrer.

Les videre »

God sommer

Takk til både elever, foreldre, lærere og alle som ellers står rundt skolen i praktisk støtte og forbønn for året som har gått og alt vi har hatt sammen. Det er en stor nåde av Gud at vi får drive Kongshaugen. La oss be om at vi får drive en skole som blir til ære

Les videre »

Litt om personalet og nye elever

Til høsten får vi ny driftsleder, Audun Iversen. Han og familien er nå på flyttefot sørover, og har kjøpt seg et hus på Verningen like i nærheten av Kongshaugen. Hanna Björn har blitt ansatt som assistent i A-klassen.

Les videre »

Hvorfor kristen friskole?

I overordnet verdibasert del for Kongshaugen kristne grunnskole står det følgende under formålsbestemmelse:

Skolen skal hjelpe foreldrene med å gi den kristne undervisning og oppdragelse som dåpen forutsetter. Skolens kristendomsundervisning er således en vesentlig del av den kristne menighetens dåpsopplæring. 

Skolen skal legge til rette for at elevene i møte med Guds ord og et kristent miljø kan vinnes for Kristus, få næring og vekstvilkår for en bibelsk sunn og rett tro på Jesus som frelser og et levende håp om det evige liv. 

I tillegg til å gi solid kristendomsopplæring og gode allmennkunnskaper, vil skolen søke å utvikle den enkelte elevs evner og anlegg for gjennom dette å gi elevene hjelp til å kunne leve et rikt liv til Guds ære og medmenneskers gagn, samt en sunn og ansvarlig forvaltning av hele skaperverket.