Siste nytt

God jul og godt nytt år!

Vi vil samtidig ønske elever, foreldre, FAU-medlemmer, styremedlemmer og alle Kongshaugen-venner en velsignet julehøytid og et godt nytt år i Jesu navn. Vi takker for samarbeidet i året som har gått, og alle treff vi har hatt.

Les videre »

Hjemmeundervisning

Korona-pandemien er ikke over. Vi har hatt en god høst med lite smittespredning i distriktet, og lavt tiltaksnivå i skolen. At vi skulle komme over på grønt, gult og til og med rødt nivå i trafikklysmodellen, var allikevel ikke noe som kom som en stor overraskelse.

Les videre »

Strøm og varme

Kongshaugen har en til dels gammel bygningsmasse. De ulike delene av bygningsmassen har byggeår mellom 1948 og frem mot slutten av 1980-tallet. En skulle tro at vi dermed har hatt høye utgifter til oppvarming, noe vi faktisk ikke har hatt.

Les videre »

5. – 6. klasse på besøk i Hedrum kirke

Like ved Kongshaugen ligger en nasjonal skatt – Hedrum. Kallenavnet «Katedralen i åkeren» sier noe om at kirken har hatt en sentral plass i bondesamfunnene, som har livnært seg i den fruktbare Lågen-dalen i århundrer.

Les videre »

Hvorfor kristen friskole?

I overordnet verdibasert del for Kongshaugen kristne grunnskole står det følgende under formålsbestemmelse:

Skolen skal hjelpe foreldrene med å gi den kristne undervisning og oppdragelse som dåpen forutsetter. Skolens kristendomsundervisning er således en vesentlig del av den kristne menighetens dåpsopplæring. 

Skolen skal legge til rette for at elevene i møte med Guds ord og et kristent miljø kan vinnes for Kristus, få næring og vekstvilkår for en bibelsk sunn og rett tro på Jesus som frelser og et levende håp om det evige liv. 

I tillegg til å gi solid kristendomsopplæring og gode allmennkunnskaper, vil skolen søke å utvikle den enkelte elevs evner og anlegg for gjennom dette å gi elevene hjelp til å kunne leve et rikt liv til Guds ære og medmenneskers gagn, samt en sunn og ansvarlig forvaltning av hele skaperverket.