Ansatte

Administrasjon og drift

Konrad Fjell

Rektor

  91 51 00 64
rektor
@kongshaugen.com

Renate Thorbjørnsen

Kontorfullmektig

  95 92 88 69
kontor
@kongshaugen.com

Hildegunn Fjære

Renholdsansvarlig

  90 10 69 61
hildegunn.fjaere
@kongshaugen.com

Ingrid Klavenæs

Renholdsmedarbeider

 91 85 48 44

 

Alistair Miles

IKT-ansvarlig

  99 63 28 54
alistair.miles
@kongshaugen.com

Johan Björn

IKT-ansvarlig

  40 62 67 73
johan.bjorn
@kongshaugen.com

Sigurd Brennsæter

Driftsleder

 47 71 28 61
sigurd.brennsaeter
@kongshaugen.com

Pedagogisk personale

Ingrid Larsen

Kontaktlærer 1. klasse

  48 23 24 52
ingrid.larsen
@kongshaugen.com

Heidi Bergene Holm

Kontaktlærer 2. klasse

 93 88 67 85
heidi.bergene.holm
@kongshaugen.com

Jon Sondre Haakedal

Kontaktlærer 3.-4. klasse

 47 24 65 96
jonsondre.haakedal
@kongshaugen.com

Per Olav Kapstad

Kontaktlærer 5. klasse

  92 04 95 44
perolav.kapstad
@kongshaugen.com

Evelyn Haugen

Kontaktlærer 6.-7. klasse

  92 23 56 59
evelyn.haugen
@kongshaugen.com

Tobias Fjell

Kontaktlærer 8.-10. klasse

  41 37 01 46
tobias.fjell
@kongshaugen.com

Hannah Natvig Mehta

Timelærer

 90 80 41 37
hannah.natvig.mehta
@kongshaugen.com

Rami Seppälä

Timelærer

  40 52 53 94
rami.seppala
@kongshaugen.com

Hildegunn Fjære

Timelærer og assistent

  90 10 69 61
hildegunn.fjaere
@kongshaugen.com

Andreas Ellingsen

Marte Fjære

Timelærer

40 24 68 93
marte.fjaere
@kongshaugen.com

Maren Anne Krüger

Dag Øyvind Larsen

Timelærer

97 89 88 06
dagoyvind.larsen
@kongshaugen.com

Elise Fjell

Timelærer

94 14 45 31
elise.fjell
@kongshaugen.com

Sigurd Brennsæter

Idar Brekkå

Spes. ped. kordinator og timelærer

  97 06 85 69
idar.brekka
@kongshaugen.com

Aslaug Thorsen

Sosiallærer og spes.ped.lærer

45 66 13 02
aslaug.thorsen
@kongshaugen.com

Lars Fredrik Ellingsen

Spes.ped.lærer

40 87 83 47
lars.fredrik.ellingsen
@kongshaugen.com

Alistair Miles

Assistent

  99 63 28 54
alistair.miles
@kongshaugen.com

Annet personale

Henny Grønås

Helsesøster

98 25 32 76
henny.gronas
@larvik.kommune.no

Kathrine Tveten

FAU-leder

416 32 341