Gaver

Gave til Kongshaugen kristne grunnskole

Pengegave kan gis til skolens konto: 2801 46 00487 (obs: dette er vårt nye kontonummer, det gamle brukes ikke lenger).

Skolens organisasjonsnummer: 915 170 064.

Vi er takknemlige for alle gaver, store og små!