Elevsøknad til Kongshaugen kristne grunnskole

Søknadsskjema kan lastes ned her i PDF eller Word format.

Når kan jeg melde inn mitt barn som ennå ikke er i skolealder?
Du kan melde inn barnet når det er født. Tidlige innmeldinger gir god forutsigbarhet med tanke på planlegging av skoledriften og behov for lærere.

Når er søknadsfristen for skoleåret 2023/2024?
Søknadsfristen er 1. desember året før eleven skal begynne. Søknader som kommer inn etter fristen vurderes fortløpende.

Hvem kan søke sine barn inn på Kongshaugen kristne grunnskole?
Kongshaugen kristne grunnskole har hele landet som inntaksområde, og er åpen for alle som fyller vilkårene for opptak i tilsvarende offentlig skole.

Koster det noe å ha barna sine på Kongshaugen kristne grunnskole?
Skoler som driver etter privatskoleloven får dekt 85% av utgiftene til skoledriften beregnet ut fra satsene for den offentlige skolen. Resterende 15% kan dekkes bl.a. ved foreldreinnbetaling. Kongshaugen kristne grunnskole har følgende satser for foreldrebetaling:

Satser for 1.-10. klasse fram til 1. august 2024
1. elev: 1.-7. klasse 8000,- pr/år, 8.-10. klasse 9000,- pr. år
2. elev: 1.-7. klasse 4800,- pr/år, 8.-10. klasse 5800,- pr. år
3. elev: 1.-7. klasse 3200,- pr/år, 8.-10. klasse 4200,- pr. år
Øvrige barn: gratis

Satser for 1.-10. klasse fra 1. august 2024
1. elev: 1.-7. klasse 10 000,- pr/år, 8.-10. klasse 12 000,- pr. år
2. elev: 1.-7. klasse 6 000,- pr/år, 8.-10. klasse 7 000,- pr. år
3. elev: 1.-7. klasse 4 000,- pr/år, 8.-10. klasse 5 000,- pr. år

Skolestyret vedtok i sitt møte november 2019 å øke satsen med 1000 kroner pr. år for 8.-10. trinn. Dette for å dekke kostnader knyttet til skoletur.

Hvem skal jeg sende søknaden til?
Søknaden sendes til rektor@kongshaugen.com