Leksehjelp

Skolen er i følge friskoleloven pliktig til å tilby elevene gratis leksehjelp. Per dags dato gis det leksehjelp to ganger i uken på Kongshaugen, mandager og onsdager kl. 13.50-14.50.

Leksehjelpen er ment som en håndsrekning til elevene og foreldrene i arbeidet med leksene. Leksehjelpen er organisert i to grupper med en leksehjelp/lærer til hver gruppe.

Lærere mandag: Rami Seppälä og Jostein Brennsæter

Lærere onsdag: Rami Seppälä