Informasjon

10-årig kristen grunnskole

Kongshaugen kristne grunnskole er godkjent av Utdanningsdirektoratet for drift av 10-årig kristen grunnskole i Larvik kommune. Skolen ble startet opp i august 2016.

Kongshaugen kristne grunnskole er organisert som en frittstående forening (dvs. forening uten formell tilknytning til noen organisasjon eller kirkesamfunn) på evangelisk luthersk grunn med initiativtakere fra ulike bedehusmiljø i søndre Vestfold. Det er Kongshaug Eiendom som eier og drifter bygningene.

Overordnet verdibasert del – skolens styringsdokument

Overordnet verdibasert del er skolens overordnede styringsdokument som alle ansatte og lærere er forpliktet på.

Ved å lese dette dokumentet vil du se hvilken plattform skolen bygger på. Dermed vil du få et godt inntrykk av hvilken skole Kongshaugen kristne grunnskole er. Alle som ønsker å sende sine barn på Kongshaugen eller å støtte skolen økonomisk eller praktisk anbefales å lese dette dokumentet.

Her kan du laste ned overordnet verdibasert del.