FAU

Alle foreldre som har barn på Kongshaugen kristne grunnskole, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen.

FAU har som oppgave å representere alle foreldrene ved skolen og bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole. De skal også sikre en reell medvirkning fra foreldrene, og har også et medansvar for et trygt og godt læringsmiljø for elevene.

FAU-utvalget

Leder: Kathrine Tveten
Nestleder: Aleksander Børresen

Liv Jorunn Fjære
Halvor Mangelrød
Mathias Mangelrød
Brynjulf Jensvoll

Klassekontakter skoleåret 2019/2020

Kommer i løpet av september.