FAU

Alle foreldre som har barn på Kongshaugen kristne grunnskole, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen.

FAU har som oppgave å representere alle foreldrene ved skolen og bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole. De skal også sikre en reell medvirkning fra foreldrene, og har også et medansvar for et trygt og godt læringsmiljø for elevene.

FAU-utvalget

Formann: Gaute Birkeli
Nestformann: Therese Grüber
Kasserer: Thomas Kristensen
Sekretær: Maria Schytt
Innkjøpsansvarlig:
Styremedlemmer: Maren Anne Krüger, Paul André Bergene Holm, Audun Iversen og Evelyn Haugen

Klassekontakter skoleåret 2022/2023

For hver hovedklasse på Kongshaugen har FAU valgt minst en klasseforeldrekontakt. Denne har ansvar for:

1) Å være bindeledd mellom foreldrene
2) Å ta initiativ til evt. bidra til arrangement for klassen

For skoleåret 2022/23 er følgende valgt som klassekontakter:

1.klasse:         Maren Anne Krüger
2.klasse:          Maria Schytt
3.klasse:          Audun Iversen
4.klasse:         Gaute Birkeli
5.klasse:         Thomas Kristensen
6.klasse:         Paul Andre B. Holm
7.klasse:         Evelyn Haugen
8.klasse:          Elisabeth Mangelrød
9/10.klasse:     Therese Grüber

Bursdager og gaver

FAU har vedtatt følgende om bursdager for elever på Kongshaugen (dersom hjemmet arrangerer klassebursdag):
«Hele klassen bes i bursdag eller bare gutter eller jenter».

Om gaver er følgende bestemt:
1.-7. klasse: Ved pengegave kr. 50,-/person og ved en ting inntil kr. 100,-
8.-10. klasse: Ved pengegave kr. 100,-/person og ved en ting omkring kr. 100,-

Dokumenter

Generell informasjon om Foreldrerådet og FAU

Vedtekter for FAU