FAU

Alle foreldre som har barn på Kongshaugen kristne grunnskole, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen.

FAU har som oppgave å representere alle foreldrene ved skolen og bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole. De skal også sikre en reell medvirkning fra foreldrene, og har også et medansvar for et trygt og godt læringsmiljø for elevene.

FAU-utvalget

Formann Lars Arne Høgetveit
Mobil: 90 04 33 86
e-post: lar-hoeg@online.no

Sekretær Maren Anne Krüger
Kasserer Halvor Mangelrød
Styremedlem Liv Jorunn Fjære
Styremedlem Brynjulf Jensvoll

Klassekontakter skoleåret 2018/2019

A-klassen Brynjulf Jensvoll
B-klassen Lars-Arne Høgetveit
C-klassen Maren Anne Krüger
D-klassen Liv Jorunn Fjære