FAU

Alle foreldre som har barn på Kongshaugen kristne grunnskole, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen.

FAU har som oppgave å representere alle foreldrene ved skolen og bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole. De skal også sikre en reell medvirkning fra foreldrene, og har også et medansvar for et trygt og godt læringsmiljø for elevene.

FAU-utvalget

Formann og foreldrerepresentant til skolestyret: Kathrine Tveten
Kasserer: Halvor Mangelrød
Aleksander Børresen
Liv Jorunn Fjære (innkjøpsansvarlig)
Ann-Ingeborg Mangelrød
Irene Fossli

Klassekontakter skoleåret 2020/2021

For hver hovedklasse på Kongshaugen har FAU valgt minst en klasseforeldrekontakt. Denne har ansvar for:

1) Å være bindeledd mellom foreldrene
2) Å ta initiativ til evt. bidra til arrangement for klassen

For skoleåret 2020/21 er følgende valgt som klassekontakter:
A-klassen: Halvor Mangelrød
B-klassen: Aleksander Børresen
C-klassen: Irene Fossli
D-klassen: Ann-Ingeborg Mangelrød
E-klassen: Liv Jorun Fjære

Bursdager og gaver

FAU har vedtatt følgende om bursdager for elever på Kongshaugen (dersom hjemmet arrangerer klassebursdag):
«Hele klassen bes i bursdag eller bare gutter eller jenter».

Om gaver er følgende bestemt:
1.-7. klasse: Ved pengegave kr. 50,-/person og ved en ting inntil kr. 100,-
8.-10. klasse: Ved pengegave kr. 100,-/person og ved en ting omkring kr. 100,-

Dokumenter

Generell informasjon om Foreldrerådet og FAU

Vedtekter for FAU