Skidag

Torsdag 15. februar ble det gjennomført skidag for hele skolen. I forkant var det knyttet spenning til om vi fikk gjennomført skidagen, da det ble meldt store mengder nedbør i form av regn.

To dager før måtte vi melde avbud på den opprinnelige reisen til Haukerød med 1.-4. klasse, og planlegge for en dag på Kongshaugen. Onsdag kveld så alt ut til at det ble snø. Dette merket lederen i skikdag-komitéen seg, Arne. Han kjørte fra Arendal i god tid på onsdagen så han kunne kjøre opp løyper på jordene ved Kongshaugen. Han laget klippekort som skulle klippes for hver runde, og strikk-gevær for skiskyting mm. Det ble en flott dag på Kongshaugen for de minste. Det ble bålgrilling og masse god stemning. Etter lunsj ble det aktiviteter bl.a. i gymsalen, mens klærne måtte tørke. Takk for innsatsen fra både barn og voksne.

5.-10. klasse dro til skianlegget Storås i Stokke, som planlagt. Vi har gode erfaringer fra tidligere år med å være her. Det ble en fin dag også for dem, med ulike aktiviteter. Bl.a. ble skiskyting med snøballer en suksess.