Nytt inntaksreglement

Det er nå mulig å åpne inntaksreglementet noe opp pga. at skolen har blitt godkjent for 150 elever. Skolestyret vedtok i sitt møte 11. desember 2023 en endring i inntaksreglementet. Denne endringen trådte i kraft 1. januar 2024.

Endringen består i at tidligere § 2c har blitt erstattet av en ny formulering. Se her. Nye § 2c vedtas som en prøveordning frem til 1. desember 2024. § 2c vil tas opp til ny vurdering da, og behandles ut fra de erfaringer vi har gjort.

I tillegg til dette vedtok skolestyret i samme møte i henhold til § 4 i inntaksreglementet følgende maksimalt elevtall i følgende klasse:

–              Maksimalt elevtall i 2. klasse skoleåret 2024-25 fastsettes til 20 elever.

Følgende kulepunkt vedtas ikke på dette møtet, men tas opp til behandling på styremøtet i februar 2024:

–              Maksimalt elevtall i 1. klasse skoleåret 2025-26 fastsettes til 22 elever.

Oppdatert inntaksreglement finnes her.