Tur til Bøkeskogen

Ukens blomst for uke 22 gikk til Kjersti Brennsæter for å ta med 5. klasse på en flott tur til Bøkeskogen.

Lyset og fargene i Bøkeskogen på denne tiden av året er fantastisk. Det er flott å hver vår kunne være vitne til Guds fantastiske skaperverk, og se at det blir nytt liv av alt som ser så dødt og grått ut. Det minner oss om at vi alle en dag skal kalles opp av død og grav. Alle som har Jesus som sin frelser skal da ikles et herlighetslegeme, en ny kropp, som ikke er preget av syndens følger og konsekvenser, men leve for evig i herlighet og fullkommen glede! Bildet på
headingen for Ukenytt er også hentet fra Bøkeskoge,n og skal minne oss om oppstandelsens morgen hvor alle som har dødd i troen på Jesus skal våkne opp til evig liv! Lykkelig er du som har din sak i orden med Herren Jesus.