Nytt skoleår igang

Det nye skoleåret er nå godt i gang. Vi har fått en god oppstart, hvor det er mye glede, iver og god giv å spore i klassene. Lærerne rapporterer om mye godt samhold og sosialt samspill i klassene. Vi jobber på som best vi kan for at det skal foregå så mye læring som mulig i klasserommene.

Torsdag 27. august gikk årets bli-kjent-tur av stabelen. Nytt i år var at vi lot ungdomstrinnet dra et sted for seg selv, mens 1.-7. var for seg. Dette grunnet koronarestriksjoner. 1.-7. klasse var ved Skjellvika i Sandefjord og ungdomsskolen dro på kanotur på Trollsvann i Andebu. Det ble en fantastisk dag med mange minnerike opplevelser.

Bibelverset for uke 35:

Den som skjuler sine overtredelser, har ingen lykke. Men den som bekjenner dem og vender seg fra dem, finner miskunnhet!
(Ord 28:13)