Et Guds ord i disse koronatider

Han er ikke her, han er oppstått slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå!
Matt 28:6

Ukens bibelvers på skolen forteller oss at Jesus Kristus stod opp fra de døde etter at han hadde fullført sin stedfortredende død til frelse for alle mennesker. Jesus har stått opp og lever! Halleluja! Før han for opp til himmelen og satte seg ved Faderens høyre hånd, sa han til sine venner:

Meg er gitt all makt i himmel og på jord, gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler.

Vår Herre og frelser har all makt. Det er nødvendig å minnes i disse dager. Alt som til enhver tid skjer i verden, er under vår frelser fulle kontroll og herredømme. Ikke en spurv faller til jorden uten at han styrer med det. Hvor mye mer over 53 000 mennesker som har falt til jorden av koronaviruset? Vi har ingen rett og mulighet til å spekulere i enkeltmenneskers skjebner. Det hviler i Guds hånd. Men vi vet at når alvorlige hendelser rammer menneskene, søker Herren Jesus gjennom dette å kalle og dra oss til seg, til omvendelse og tro.

La oss leve i bønn for oss selv og menneskene rundt oss at vi må leve i et oppgjort forhold med Gud, og ved troen ha del i syndenes forlatelse. Våre tanker og bønner er hos alle som lider og har det vondt som følge av korona og annen nød. Vi ber for alle som styrer og leder i landet vårt, at de må få visdom til å ta kloke valg.

En velsignet påskehøytid ønskes dere alle i Jesu navn!

/Rektor Konrad Fjell