Liv Berit Klavenæs ansatt på Kongshaugen

I slutten av januar 2020 går Ingrid Larsen ut i fødselspermisjon. Liv Berit Klavenæs har sagt ja til å gå inn i et vikariat hvor hun overtar oppgavene til Ingrid ut skoleåret. Liv Berit har også tatt imot en lærerstilling på Kongshaugen fra og med høsten 2020.

Liv Berit er utdannet førskolelærer og har jobbet i barnehage i snart 20 år. De siste årene har hun jobbet som pedagogisk leder for de eldste barna. Vi ønsker henne hjertelig velkommen inn i Kongshaugen-miljøet!