Godt nytt år i Jesu navn

Først vil jeg ønske dere alle et godt nytt år i Jesu navn. Tenk, så skriver vi 2020 på kalenderen. Hva vil det nye året bringe?

Den som har Jesus med på ferden kan under alle forhold nynne på sangen:

Min fremtidsdag er lys og lang, den rekker bakom tidens tvang!

Så håper jeg at både stor og liten har hatt en god juleferie, og er klare for siste halvdel av dette skoleåret. Her på Kongshaugen er vi klare for et nytt år, og gleder oss til å møte elevene igjen. Vi ser frem til et fortsatt samarbeid i året som ligger foran. Stå med i forbønn for skolen vår og fellesskapet rundt, med både ansatte, elever, foresatte, familie og venner av skolen.

For oss lærere begynte skoleåret allerede fredag 3. januar med planleggingsdag. Denne planleggingsdagen var det første i sitt slag på Kongshaugen, nemlig skolestyrets dag med de ansatte. Denne planleggingsdagen var planlagt av skolestyret. Flere av styrets medlemmer deltok på dagen sammen med lærerne.

Dagen startet med bibeltime av styremedlem Bjarne Gjuvsland. Styreleder Per Bergene Holm hadde foredrag over følgende tema: «Lov og evangelium i oppdragelsen» og «Hvorfor Luthersk?», som begge er viktige tema mtp. skolens kristne grunnlag. Marie Louise Björn disket opp med lunsj. Resten av dagen gikk med til samtale i grupper og plenum rundt ulike aktuelle tema knyttet til skolens kristne grunnlag og undervisningen.

Rektor Konrad Fjell