Litt om personalet og nye elever

Til høsten får vi ny driftsleder, Audun Iversen. Han og familien er nå på flyttefot sørover, og har kjøpt seg et hus på Verningen like i nærheten av Kongshaugen. Hanna Björn har blitt ansatt som assistent i A-klassen.

Følgende ansatte slutter: Sigurd Brennsæter, Marte Fjære, Ingunn Larsen. Vi takker for innsatsen dere har lagt ned på så mane måter, og ønsker dere lykke til videre! Noen av lærerne er i 100 % permisjon kommende skoleår: Hannah Natvig Mehta og Elise Fjell. Begge skal studere, hhv. i Oslo og Trondheim. Følgende skal jobbe videre, men være i delvis studiepermisjon: Tobias Fjell og Per Olav Kapstad. Elise skal studere tegnspråk, Hanna ta ferdig sin master i spesialpedagogikk, Tobias matte og Per Olav norsk. Dette vil tilføre Kongshaugen mye ny formell kompetanse.

Denne våren har usedvanlig mange elver vært på besøk på skolen, og mange søknader til kommende år har kommet inn utover vårparten og helt frem mot sommerferien. Vi gleder oss over den store økningen i elevtall. Det kommer elever fra både Bamble, Larvik, Sandefjord og for første gang også fra Tønsberg (Våle). I skrivende stund er elevtallet til høsten oppe i 76 elever. Fem av de nye elevene begynte nå i mai-juni.

Fordelingen i klassene blir som følger: 1. klasse: 9 elever (6 gutter, 3 jenter), 2. klasse: 3 elever (3 jenter), 3. klasse: 14 elever (6 gutter, 8 jenter), 4. klasse: 5 elever (5 gutter), 5. klasse: 7 elever (4 gutter, 3 jenter), 6. klasse: 7 elever (5 gutter, 2 jenter), 7. klasse: 13 elever (8 gutter, 5 jenter), 8. klasse: 9 elever (4 gutter, 5 jenter), 9. klasse: 4 elever (3 jenter, 1 gutt), 10. klasse: 5 elever (3 gutter, 2 jenter).