Godt igang med nytt skoleår

Vi er godt i gang med et nytt skoleår. Over 20 ansatte og 96 elever bidrar til mye liv og røre i skolegården, og godt trykk i klasserommene med mye læring. Vi ønsker elever, foreldre og ansatte et godt skoleår!

Med stadig mer elever i skolegården er det også behov for nye aktiviteter og ting å gjøre. I vår påbegynte Gunnar Fossli et prosjekt med en ny ballvegg og klatrevegg. Ballveggen ble tatt i bruk i vår, og har blitt brukt mye (se bilder neste side). Her om dagen var også baksiden med klatreveggen ferdig og klar til bruk. Vi håper også denne veggen kan bli til mye glede og muskulær utfoldelse fremover.

På Kongshaugen har vi et godt samarbeide med Verningen Bordtennisklubb (VBK). Leder Gunnar Thorstein som er bosatt på Verningen, er primus motor i dette samarbeidet. VBK får låne gymsalen til klubbens treninger tre dager i uken, mot at de stiller med instruktører til et tilbud for våre elever på mandager kl. 15.00-16.30. Dette har vært et godt likt tilbud blant elevene. Det gode samarbeidet kom Norges Bordtennisforbund for øre, og det ble søkt i Sparebankstiftelsen DnB NOR om Kongshaugen kunne få et utendørs bordtennisbord. Dette har vi nå fått, og det er på plass i skolegården. Det ble satt opp i starten av denne uken, og har blitt flittig brukt. Dette vil bli til glede for elevene fremover! Takk for et fint bordtennisbord!