Nytt inntaksreglement ved Kongshaugen

Skolestyret vedtok i høst endring av skolens inntaksreglement med virkning fra  1. januar 2024:

  • 1. desember settes som endelig søknadsfrist. Bortsett fra følgende unntak, behandles ikke søknader etter fristen:
    • Søkere til 1. og 8. klasse med søknadsfrist 1. mai.
    • Søkere til lærere og andre ansatte som blir ansatt etter søknadsfristen.

Oppdatert inntaksreglement finnes her.