Viktig informasjon angående 17. mai feiring i Larvik

Ved barnetogets ankomst i Bøkeskogen, blir det gjerne kø foran scenen. I år vil 17. mai-komiteen forsøke å legge til rette for at barnetoget fortsetter å gå videre forbi scenen og helt frem til oppmerkede plasser lenger inne i skogen, for å motvirke kødannelse.

Det er laget et kart der «endestasjonene» er tegnet inn, se vedlegg. Som dere ser av kartet, er skolene (med tilhørende korps) fordelt på 3 stasjoner.

Alle fanebærere, kontaktlærere og andre som leder an i toget, bes om å bistå med å lede deres gruppe forbi scenen og helt frem til samlingsplassen!

For å unngå at toget stopper opp foran scenen i Bøkeskogen, oppfordres også alle foreldre/foresatte til å vente med å hente barna ut av toget, inntil deres skole har nådd sin endestasjon.