Tverrfaglig dag

Forrige uke gjennomførte vi vår første tverrfaglige dag her på Kongshaugen. I og med fagfornyelsen og det nye læreplanverket som ble innført i år, skal det legges vekt på å se fagene i sammenheng. Det forplikter skolene til å jobbe mer tverrfaglig – på tvers av fagene.

Som skoler flest, er vi på Kongshaugen i startgropa med dette arbeidet i år. Men vi har noen spennende prosjekter som pågår dette året. En av disse prosjektene er utvikling av smarte klær i ungdomsskolen. Det er fagene kunst og håndverk som her sees i sammenheng med innsikter fra naturfag og matte, hvor det er kompetansemål som har med programmering å gjøre.

Kanskje en elev på Kongshaugen en dag starter en egen bedrift med utvikling av smarte klær? Det er i alle fall et type produkt som nå etterspørres i ulike sammenhenger. På den tverrfaglige dagen jobbet ungdomsskolen blant annet med dette prosjektet, og i tillegg hadde de såkalt escape room, noe som engasjerte elvene svært mye.

I de andre klassene ble det blant annet jobbet med Romerriket, brøk i matte og mat og helse, nyhetsreportasje og tema fra vikingetiden.

Lærerne skal overbringes en stor takk for all innsats som ble lagt ned i denne dagen, ikke minst kontaktlærerne som fikk mye av forberedelsesarbeidet på sine skuldre.

Bildet er tatt av athree23 fra Pixabay.