Søknadsfrist 1. desember

Vi minner om at søknadsfristen for elevopptak for skoleåret 2020/21 er 1. desember 2019. Spre gjerne informasjon om dette til potensielle interessenter!

Kongshaugen er godkjent for 120 elever. Vi har god plass, og ønsker både «gamle» og nye foresatte/hjem velkommen som søkere. Søknadsskjema finnes her. Inneværende skoleår har vi 61 elever.

Flere av våre ansatte er i studier. Noen er i ferd med å fullføre lærerutdannelsen, og tre tar en årsenhet PPU (Praktisk Pedagogisk Utdannelse) i deltid over to år. De som tar PPU er Idar Brekkå, Tobias Fjell og Aslaug Thorsen. De to første er ferdige til sommeren, og Aslaug til sommeren 2021. Skolen har allerede et kollegium med høy formell kompetanse. Samtidig jobbes det målrettet med å innfri kravene fra Udir der dette ikke er tilfelle. I disse dager er flere ute i praksis i forbindelse med sine studier.