Søknadsfrist 1. desember

Vi minner om at søknadsfristen for å søke om elevplass på Kongshaugen for skoleåret 2021-22 er 1. desember.

Du finner søknadsskjema her og informasjon om skolen her. Ut fra prognosene så langt ligger det an til å bli en god 1. klasse på rundt 10 elever som starter høsten 2021.

Bare ring eller ta kontakt dersom du ønsker informasjon. Kontaktinformasjon finner du lengst ned på hjemmesiden.