Opptak til høsten 2021

Vi er nå i mål med ordinært elevopptak til høsten. Det blir en fin gruppe med 1. klassinger. Totalt ni elever har så langt tatt imot plass.

Ut over dette er det fire elever fordelt over øvrige klasser. To i 2. klasse, én i 6. klasse og én i 8. klasse. Det er fremdeles godt med plass på Kongshaugen, og derfor ennå mulig å sende inn søknader for høsten 2021. Det er imidlertid en stor fordel om søknader kommer så raskt som mulig, for å få en så god planlegging som mulig av det kommende skoleåret.