Lærerne forteller

Matpause

Vi er allerede noen måneder inn i det første semesteret på Kongshaugen kristne grunnskole i Larvik. Rektor ved Kongshaugen, Konrad Fjell, forteller at det har vært et privilegium å få være med å starte opp en kristen grunnskole. «Både når det gjelder arbeidet med elevene i alle sine ulike aspekter, hjem-skolesamarbeidet og samarbeidet i personalgruppen skal det etableres en plattform og en kultur for hvordan vi vil det skal være på Kongshaugen.» For en rektor er det stort å få høre fra foreldrene at barna deres gleder seg til å gå på skolen. Og barna og ungdommene er ivrige elever. Den største gleden, sier Fjell videre, er at vi gjennom skolehverdagen på ulike måter får forkynne Guds Ord og evangeliet om Jesus for barna.

Elever og lærere har i fellesskap månedens sang og ukas bibelvers. Målet er å lære seg dette utenat, noe som kan ha stor betydning der og da, men også senere i livet. I tillegg har rektor gjennomgang av de ti bud med forklaringene på de felles morgensamlingene som holdes på skolen annenhver mandag.

Skoletime

Ingrid Flotve er på fjerde og siste året på lærerstudiet, men jobber også på Kongshaugen ved siden av. Flotve er lærer for en liten klasse, så hun får god tid til hver elev og hun forteller at dette gjør det enklere å bli kjent med alle i klassen. Dette synes hun er viktig. Til forskjell fra praksis i forbindelse med studiet har Flotve mer ansvar når hun selv er lærer i en klasse. Det er utfordrende, blant annet fordi flere avgjørelser må tas på egenhånd, selv om noen avgjørelser også kan tas i samarbeid med kollegaer.

Bjarne Gjuvsland jobber også på Kongshaugen, men har mange års erfaring som lærer bak seg. For ham er det godt med friheten lærerne har til å formidle Guds Ord til barna. På spørsmål om hva som skiller Kongshaugen fra andre skoler han har jobbet på tidligere svarer han: «Det er fint å jobbe her, blant annet fordi forholdene er oversiktlige med såpass få elever. Da har en bedre mulighet til å bli bedre kjent med hver enkelt elev. Det er også fint at skolen har en klar kristen profil.» Likevel er det noen utfordringer Gjuvsland trekker fram. Det er flere klassetrinn i hver klasse, og det krever god planlegging å få gitt den undervisningen til hvert enkelt klassetrinn som en føler burde være der. Men når det læreren ønsker å formidle når inn og gir gjensvar hos eleven, gir dette også motivasjon og ny giv.

Det er tre grunnleggende punkter Fjell ønsker det skal være fokus på i skolehverdagen. Det første er at Guds ord skal få være med å gjennomsyre alle deler av skolehverdagen. Dette legger man til rette for gjennom blant annet morgenandakter, fellessamlinger og kristendomsfaget. I tillegg vil bibelske sannheter også trekkes fram i fag hvor dette er naturlig. Lærernes vitnesbyrd og ferd blant elevene er også av stor betydning, da de naturlig vil være forbilder og rollemodeller for barna. Det andre punktet Fjell fremholder er ønsket om et faglig fokus og høyt læringstrykk; det vil si at tiden på skolen brukes til å lære. Ro, orden, disiplin og trygghet er derfor viktige elementer for lærerkollegiet i så henseende, da dette er viktig for et godt læringsmiljø. For det tredje ønsker man at barna skal få oppleve en ramme på skolen som er preget av kjærlighet, omsorg og fasthet.

Elevene ved Kongshaugen kommer fra ulike steder, og har ulik reisevei. Blant annet er det noen jenter fra Bamble som begynte nå i høst. Foreldrene Per og Kathrine Tveten forteller at de i lang tid har ønsket at barna skulle få gå på en kristen skole. Da denne muligheten åpnet seg, slo de raskt til. Tveten forteller at jentene deres trives godt på den nyoppstartede skolen. Reiseveien er på ca. 40 minutter, men det er satt opp skyss med minibuss fra Bamble til Kongshaugen. Så det praktiske med hensyn til reiseveien har derfor løst seg til glede for familien. For foreldrene er det godt å vite at det som blir sådd i barnehjertene er noe de selv står for og deler synet på. Det er viktig for dem at den kristne tonen skinner igjennom i hverdagen, i tillegg til at barna deres får god undervisning i alle fagene de har på Kongshaugen.

For både rektor og lærere har det vært og er det et privilegium å få være med å bygge opp en skole fra bunnen av. «Det krever mye, men er samtidig utrolig givende,» avslutter rektor Konrad Fjell.

Søknadsfristen for neste år, skoleåret 2017/2018, er 1. desember 2016.

Tekst og bilder: Marie Louise Björn