Jødisk-kristent påskemåltid i 5. klasse

Timelærer i 5. klasse, Kjersti, tilberedte onsdag denne uken et påskemåltid sammen med elevene.

Hun forteller: «Programmet bestod av at vi sang påskesanger og leste påsketekster som elevene hadde øvd på, både om utgangen fra Egypt og om Jesu lidelseshistorie, og sammenhengen mellom disse. Måltidet bestod av det som er de jødiske rettene i sedermåltidet, og som de første kristne fortsatte å feire. Vi snakket om hva de ulike rettene symboliserer, både for jøder, men også for oss kristne  – blant annet hardkokte egg (våre harde hjerter), usyret brød (at vi som kristne er én kropp) og bitre urter (til minne om Jesu lidelse). Vi snakket også om påskelammet som er en del av det jødiske påskemåltidet – og om at Jesus er vårt påskelam som ble slaktet en gang for alle.»

Så er det godt at vi igjen på en særlig skal få minnes det store som skjedde i påsken for snart 2000 år siden: Jesus Kristus døde for menneskeslektens synd, for dine og mine synder. Ved sin død og oppstandelse skaffet han en hel og full frelse for alle mennesker. Denne frelse er din! Da Jesus døde på korset under angst, lidelser og smerte, møtte han Gud med dine synder, for at du skulle slippe å møte Gud slik. Ved omvendelse og tro på Jesus eier du dette. Ved ham har du evig liv og fred med Gud. Dette er din og min eneste redning innfor evigheten. Bare ved Jesus har vi håp om frelse og evig liv!

Velsignet påske i Jesu navn!