Fra elevråd til virkelighet

Mange spente elever var samlet til innvielsen av det nye inngangspartiet på Kongshaugen Kristne ​Grunnskole. I høst har det vært stor byggeaktivitet fra begynnelsen av september og frem til nå. 20. November ble siste spiker i lista satt.

De siste dagene har det vært ryddet, shinet og gjort forberedelser for elevenes inntog. Klokken 08:30, mandag morgen 30. november, klippet elevrådsleder snora og markerte med det åpningen av nybygget.

Symbolsk var det at elevrådsleder klippet snoren siden det hele startet med et innspill nettopp fra elevrådet. Der ble det uttrykt behov for tak over hodet på tunge regnværsdager. Dette kom opp i skolens byggekomité, hvor driftsleder kastet ut et forslag til utbygging for å møte dette behovet. Videre utviklet det seg til å innebære garderobeanlegg for å møte et stadig økende behov for garderobeplass på skolen. Til nå har gangarealer oppover i bygget i stor grad vært benyttet til garderobeplass, mens nå skal alt samles i et stort nytt garderobeanlegg. Dermed ble det slått to fluer i en smekk, og en mye mer økonomisk løsning for skolen.

Det har vært stor optimisme og entusiasme fra kollegiet, ivrige foreldre med på dugnad og god støtte og villighet fra eksterne som har bidratt på prosjektet. Under åpningstalen takket driftsleder alle foreldre som har bidratt på dugnad, eksterne som har vært innom prosjektet, og lærer og elever for tålmodighet og velvillighet mens de har ventet på å ta i bruk nybygget. Inspektør frembrakte, på vegne av ledelsen, en stor takk for jobben som var gjort og for de flotte fasilitetene som nå kan tas i bruk. Miriam Heian, elev ved 7. trinn, spilte et flott fiolinstykke under åpningssamlingen.

Vi håper at bygget vil bli til glede for alle, og ønsker elevene til lykke med tak over hodet og nye garderobeplasser.