Fagfornyelse 2020

Høsten 2020 trer den såkalte Fagfornyelsen i kraft.

Det er en revidert versjon av læreplanverket fra 2006 – Kunnskapsløftet. I samarbeid med fem andre friskoler er Kongshaugen i gang med å oppdatere våre egne planer i tråd med premissene for Fagfornyelsen, samtidig som vi vil videreføre vår kristne profil. Våre planer skal sendes Udir for godkjenning innen 1. februar 2020.

Vær med i forbønn for dette viktige arbeidet.