Byggeplaner på Kongshaugen

Det er byggeplaner på gang på Kongshaugen. Skolestyret arbeider med planer om å bygge nytt inngangsparti med takoverbygg langs sidene som skal erstatte dagens inngangsparti for 5.-10. klasse.

Det har lenge vært sprengt kapasitet her. Planen er at det skal bli plass til 30 nye garderobeplasser. Under takutbygget kan det plasseres benker og eventuelt bordtennisbord. Det blir også mer areal med tak over hvor elevene kan trekke inn under på regnværsdager.

Dersom ting går som planlagt fremover er målet at dette skal være ferdigstilt til skolestart høsten 2020.

Det er også vedtatt at det skal gjøres en oppgradering fotballbanen. Det skal settes opp nett, og etableres en jevn gressmatte i sydvestre hjørne, og mellom dagens basketballbane og fotballbane for volleyballspill med mer. Området på nedre plan blir med dette mer anvendelig, og det blir mulig for flere grupper å drive med ulike ballspill og aktiviteter samtidig.

Arbeidet skal utføres utover våren og sommeren. Det er bare å melde fra til driftsleder om det er noen som tror de har kapasitet til å bidra med noe dugnad i forbindelse med denne type arbeid.