B-klassen lager klinkekulebaner

B-klassen (3. – 4. klasse) har i kunst- og håndverk laget klinkekulebaner. Dette viste seg å være en meget populær aktivitet, og elevene koste seg veldig med kreativiteten.