5. – 6. klasse på besøk i Hedrum kirke

Like ved Kongshaugen ligger en nasjonal skatt – Hedrum. Kallenavnet «Katedralen i åkeren» sier noe om at kirken har hatt en sentral plass i bondesamfunnene, som har livnært seg i den fruktbare Lågen-dalen i århundrer.

Dette er en av landet eldste kirker og har en rekke verdifulle og spesielle kunstverk og minner. Fredag 19. november var 5.-6. klasse på besøk der og fikk en minneverdig omvisning av kirketjeneren. Da jeg kjørte noen av elevene hjem, kunne de fortelle om til dels sterke opplevelser bl.a. kryptet.

På Wikipedia står det bl.a. om kirken:

Hedrum kirke er en steinkirke fra første del av 1100-tallet i Hedrum i Larvik kommune. Byggverket er i stein og har 260 plasser. Kirkerommet er vesentlig restaurert, men kirken har beholdt former og detaljer som peker helt tilbake til den første kristningstid i landet. Det kan ha stått en kirke i Hedrum i 1060, og den var antakelig en trekirke. Steinkirken ble reist omkring 1100. I 2010 feiret kirken sitt 950-årsjubileum.