Nyheter

Nye elever til høsten

Per i dag (24. januar) har det søkt 7 nye elever til høsten 2017. Det har søkt seks elever til 1. klasse, to jenter og fire gutter. Det har også søkt en jente til 8. klasse. Det er fremdeles mulig å søke til høsten. Velkommen til Kongshaugen!

Les videre »
Ivrig elev

4-deling og 10. klasse fra høsten 2017

Inneværende år har vi 3-deling fordelt på trinnene 1.-9. klasse. Fra høsten 2017 vil klassene bli delt opp på følgende måte: 1.-2. klasse sammen, 3.-4. klasse sammen, 5.-7. klasse sammen og 8.-10. klasse sammen. Det utvides også med 10. klassetrinn.

Les videre »
Matpause

Lærerne forteller

Vi er allerede noen måneder inn i det første semesteret på Kongshaugen kristne grunnskole i Larvik. Rektor ved Kongshaugen, Konrad Fjell, forteller at det har vært et privilegium å få være med å starte opp en kristen grunnskole. «Både når det gjelder arbeidet med elevene i alle sine ulike aspekter, hjem-skolesamarbeidet og samarbeidet i personalgruppen

Les videre »
Åpning

Offisiell åpning av Kongshaugen

Lørdag 27. august ble Kongshaugen kristne grunnskole offisiellt åpnet. Dagen ble rammet inn av et strålende pent vær. I tillegg til innslag fra elevene og representanter fra skolens egne organer, deltok også varaordfører i Larvik kommune Olav Nordheim og generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund Jan-Erik Sundby med hilsen. Første skoledag var 15. august.

Les videre »
Skolebyggning

Skolebygninger

11. mai ble rådmannens innstilling om salg av tidligere Rødbøl skole (Gamle Ravei 312, Larvik) vedtatt solgt til Kongshaugen kristne grunnskole (ved Kongshaug eiendom) i Larviks kommunestyremøte.

Les videre »

Nye elever til høsten

Per i dag (24. januar) har det søkt 7 nye elever til høsten 2017. Det har søkt seks elever til 1. klasse, to jenter og fire gutter. Det har også søkt en jente til 8. klasse. Det er fremdeles mulig å søke til høsten. Velkommen til Kongshaugen!

Les videre »
Ivrig elev

4-deling og 10. klasse fra høsten 2017

Inneværende år har vi 3-deling fordelt på trinnene 1.-9. klasse. Fra høsten 2017 vil klassene bli delt opp på følgende måte: 1.-2. klasse sammen, 3.-4. klasse sammen, 5.-7. klasse sammen og 8.-10. klasse sammen. Det utvides også med 10. klassetrinn.

Les videre »
Matpause

Lærerne forteller

Vi er allerede noen måneder inn i det første semesteret på Kongshaugen kristne grunnskole i Larvik. Rektor ved Kongshaugen, Konrad Fjell, forteller at det har vært et privilegium å få være med å starte opp en kristen grunnskole. «Både når det gjelder arbeidet med elevene i alle sine ulike aspekter, hjem-skolesamarbeidet og samarbeidet i personalgruppen

Les videre »
Åpning

Offisiell åpning av Kongshaugen

Lørdag 27. august ble Kongshaugen kristne grunnskole offisiellt åpnet. Dagen ble rammet inn av et strålende pent vær. I tillegg til innslag fra elevene og representanter fra skolens egne organer, deltok også varaordfører i Larvik kommune Olav Nordheim og generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund Jan-Erik Sundby med hilsen. Første skoledag var 15. august.

Les videre »
Skolebyggning

Skolebygninger

11. mai ble rådmannens innstilling om salg av tidligere Rødbøl skole (Gamle Ravei 312, Larvik) vedtatt solgt til Kongshaugen kristne grunnskole (ved Kongshaug eiendom) i Larviks kommunestyremøte.

Les videre »