Nyheter

Bilder fra en fin novemberdag

Kristine Bergene Holm tok en runde på skolen og fotograferte elever og lærer mandag 20. november. Vil du få et lite innblikk i hvordan denne skoledagen var, ta en kikk på det nye albumet som ligger ute under menypunktet «Galleri».

Les videre »

Søknadsfrist 1. desember 2017

Søknadsfrist for skoleåret 2018/19 er 1. desember 2017. Det er en stor fordel om søknader kommer så raskt som mulig slik at vi får en forutsigbar planlegging av klasseinndeling og ansettelser. Denne fristen gjelder for alle klassetrinn. Søknader som kommer inn etter fristen vil bli behandlet fortløpende. Søknadsskjema finnes her.

Les videre »

Nytt skolekjøkken tatt i bruk

Ved oppstart høsten 2017 stod et helt nytt skolekjøkken klart til bruk på Kongshaugen. Arbeidet er utført av en rekke håndverkere, og mye av arbeidet er også utført på dugnad. Kontaktlærer og lærer i Mat-og-helse på ungdomsskolen, Evelyn Haugen, er godt fornøyd med det nye kjøkkenet, som holder høy standard og er godt utrustet. Bildene

Les videre »

Viktig informasjon angående 17. mai feiring i Larvik

Ved barnetogets ankomst i Bøkeskogen, blir det gjerne kø foran scenen. I år vil 17. mai-komiteen forsøke å legge til rette for at barnetoget fortsetter å gå videre forbi scenen og helt frem til oppmerkede plasser lenger inne i skogen, for å motvirke kødannelse.

Les videre »

Nye elever til høsten

Per i dag (24. januar) har det søkt 7 nye elever til høsten 2017. Det har søkt seks elever til 1. klasse, to jenter og fire gutter. Det har også søkt en jente til 8. klasse. Det er fremdeles mulig å søke til høsten. Velkommen til Kongshaugen!

Les videre »
Ivrig elev

4-deling og 10. klasse fra høsten 2017

Inneværende år har vi 3-deling fordelt på trinnene 1.-9. klasse. Fra høsten 2017 vil klassene bli delt opp på følgende måte: 1.-2. klasse sammen, 3.-4. klasse sammen, 5.-7. klasse sammen og 8.-10. klasse sammen. Det utvides også med 10. klassetrinn.

Les videre »
Matpause

Lærerne forteller

Vi er allerede noen måneder inn i det første semesteret på Kongshaugen kristne grunnskole i Larvik. Rektor ved Kongshaugen, Konrad Fjell, forteller at det har vært et privilegium å få være med å starte opp en kristen grunnskole. «Både når det gjelder arbeidet med elevene i alle sine ulike aspekter, hjem-skolesamarbeidet og samarbeidet i personalgruppen

Les videre »

Bilder fra en fin novemberdag

Kristine Bergene Holm tok en runde på skolen og fotograferte elever og lærer mandag 20. november. Vil du få et lite innblikk i hvordan denne skoledagen var, ta en kikk på det nye albumet som ligger ute under menypunktet «Galleri».

Les videre »

Søknadsfrist 1. desember 2017

Søknadsfrist for skoleåret 2018/19 er 1. desember 2017. Det er en stor fordel om søknader kommer så raskt som mulig slik at vi får en forutsigbar planlegging av klasseinndeling og ansettelser. Denne fristen gjelder for alle klassetrinn. Søknader som kommer inn etter fristen vil bli behandlet fortløpende. Søknadsskjema finnes her.

Les videre »

Nytt skolekjøkken tatt i bruk

Ved oppstart høsten 2017 stod et helt nytt skolekjøkken klart til bruk på Kongshaugen. Arbeidet er utført av en rekke håndverkere, og mye av arbeidet er også utført på dugnad. Kontaktlærer og lærer i Mat-og-helse på ungdomsskolen, Evelyn Haugen, er godt fornøyd med det nye kjøkkenet, som holder høy standard og er godt utrustet. Bildene

Les videre »

Viktig informasjon angående 17. mai feiring i Larvik

Ved barnetogets ankomst i Bøkeskogen, blir det gjerne kø foran scenen. I år vil 17. mai-komiteen forsøke å legge til rette for at barnetoget fortsetter å gå videre forbi scenen og helt frem til oppmerkede plasser lenger inne i skogen, for å motvirke kødannelse.

Les videre »

Nye elever til høsten

Per i dag (24. januar) har det søkt 7 nye elever til høsten 2017. Det har søkt seks elever til 1. klasse, to jenter og fire gutter. Det har også søkt en jente til 8. klasse. Det er fremdeles mulig å søke til høsten. Velkommen til Kongshaugen!

Les videre »
Ivrig elev

4-deling og 10. klasse fra høsten 2017

Inneværende år har vi 3-deling fordelt på trinnene 1.-9. klasse. Fra høsten 2017 vil klassene bli delt opp på følgende måte: 1.-2. klasse sammen, 3.-4. klasse sammen, 5.-7. klasse sammen og 8.-10. klasse sammen. Det utvides også med 10. klassetrinn.

Les videre »
Matpause

Lærerne forteller

Vi er allerede noen måneder inn i det første semesteret på Kongshaugen kristne grunnskole i Larvik. Rektor ved Kongshaugen, Konrad Fjell, forteller at det har vært et privilegium å få være med å starte opp en kristen grunnskole. «Både når det gjelder arbeidet med elevene i alle sine ulike aspekter, hjem-skolesamarbeidet og samarbeidet i personalgruppen

Les videre »