God jul og godt nytt år!

Vi vil samtidig ønske elever, foreldre, FAU-medlemmer, styremedlemmer og alle Kongshaugen-venner en velsignet julehøytid og et godt nytt år i Jesu navn. Vi takker for samarbeidet i året som har gått, og alle treff vi har hatt.

Måtte vi alle søke stillhet og ro innfor julens budskap: Evangeliet om ham som ble menneske og tok del i våre kår for å frelse oss fra våre synder. «For dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for vår skyld ble fattig da han var rik, for at vi ved hans fattigdom skulle bli rike.» (2Kor 8:9).

Å, kom, jeg opp vil lukke
mitt hjerte og mitt sinn
og full av lengsel sukke:
Kom, Jesus, dog herinn!
Det er ei fremmed bolig,
Du har den selv jo kjøpt,
så skal du blive trolig
her i mitt hjerte svøpt.

H. A. Brorson